Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Ok - Meer info

COVID-19

Beste klanten en partners,

Gezien de huidige gezondheidssituatie in verband met het coronavirus en in het licht van de verschillende aanbevelingen en beperkingen die ons worden opgelegd door de overheid, hebben wij een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld voor de verschillende landen en regio’s waar we actief zijn.

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de volgende punten:

  • onze administratieve en commerciële teams zijn weer aan de slag: ze telewerken en beantwoorden al uw vragen telefonisch, via sms of e-mail;
  • onze kantoren en vestigingen zijn niet meer toegankelijk voor het publiek, maar we zorgen ervoor dat er altijd een van de plaatselijke kaderleden aanwezig is om de dienst waar te nemen;
  • onze technische medewerkers zijn georganiseerd om te kunnen reageren op al uw interventieaanvragen, in het bijzonder waar het gaat om dringende ingrepen;
  • de torenkranen blijven actief, ook als ze momenteel niet meer worden gebruikt. Zij moeten worden aangepast aan de nieuwe werkomstandigheden en de toestand van het weer. Hun stroomvoorziening mag niet worden onderbroken en een geregeld nazicht is aanbevolen. Het toezicht moet absoluut gegarandeerd blijven.

Net als de vertegenwoordigende organen van de bouwsector en ook de verschillende betrokken regeringen en overheidsinstanties pleit de UPERIO Group voor economische solidariteit tussen alle bedrijven, waarbij ondernemingen door hun respectieve klanten worden betaald en zelf hun leveranciers en onderaannemers betalen.

De voorbije dagen hebben we van uw kant immers een niet gering aantal aanvragen ontvangen voor het opschorten van de huur, waarbij men zich beroept op overmacht. Hoewel wij begrip hebben voor de bekommering om uw economische belangen te vrijwaren, blijft het een feit dat de eenzijdige opschorting van onze contracten niet acceptabel is en juridisch gesproken kan worden beschouwd als een flagrante inbreuk. Bovendien bestaat er in de heersende algemene opschudding verwarring tussen de begrippen overmacht en onvoorzienbaarheid.
Kortom, wij willen u er hiermee aan herinneren dat de huidige contracten geldig en onverminderd van kracht blijven. De huurprijzen die aan u worden gefactureerd, blijven dus verschuldigd.

Uiteraard hebben we alle nodige maatregelen genomen om de gezondheid van onze werknemers bij de uitvoering van hun taak te beschermen. Iedereen kent ondertussen de persoonlijke beschermingsmaatregelen. Wij rekenen op u om ervoor te zorgen dat de nodige sociale afstand wordt gerespecteerd tijdens onze interventies op uw bouwlocaties en in uw vestigingen.

Meer dan ooit is de UPERIO Group vastberaden om u in deze onzekere periode te blijven steunen.
Alle onze teams zijn gemobiliseerd om weer aan het werk te gaan op alle bouwlocaties en te anticiperen op de vlotte terugkeer naar de normale situatie, zodat ons materiaal voldoet aan al uw productiviteitsvereisten.

Wij wensen iedereen sterkte en goede moed!

Philippe Cohet
CEO