Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Ok - Meer info

KMO Portefeuille

 

 

 

ERKEND DIENSVERLENER

Arcomet Service nv is erkend door de Vlaamse overheid voor de pijler "opleidingen".  Dit betekent dat u, als KMO, kan gebruik maken van de kmo-portefeuille om zo te genieten van een subsidie voor opleidingen.

Ons erkenningsnummer voor de pijler opleidingen: DV.O215842

 

Wie kan gebruik maken van de subsidie - Voorwaarden

1. Hoe weet ik of mijn onderneming in aanmerking komt voor de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s met een vestiging in  het Vlaamse Gewest: meer informatie.

Kmo’s zijn:

 • natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen;
 • handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid;
 • burgerlijke vennootschappen met handelsvorm;
 • de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden.

En die voldoen aan de Europese kmo-definitie:

 • minder dan 250 werknemers;
 • waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen euro en het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro;
 • Indien uw onderneming een deelnemingsrelatie heeft met één of meerdere andere ondernemingen van 25% of meer van het kapitaal en de stemrechten, moeten de cijfers van deze ondernemingen deels of volledig meegenomen worden in de berekening. voor meer informatie: zie http://www.agentschapondernemen.be/artikel/europese-kmo-definitie

Vzw’s vallen niet onder de definitie en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

2. Wat zijn 'werkenden in de onderneming' in de pijler opleiding?

Het betreft de werkende die aan één van de volgende beschrijvingen voldoet:

 • de bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde persoon die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming uitoefent en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten);
 • de persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
 • de natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
 • de helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
 • de meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)